ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η σημαντικότητα της θεραπευτικής άσκησης για πρόληψη και αποκατάσταση


Στόχος της θεραπευτικής άσκησης κατά τη φάση της αποκατάστασης είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ! Σκοπός μας είναι η θεραπεία των όποιων μυοσκελετικών δυσλειτουργιών.

Μέσω της θεραπευτικής άσκησης είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε ή να αποκαταστήσουμε τη φυσική λειτουργία, έτσι ώστε οι καθημερινές δραστηριότητες ή οποιασδήποτε μορφής αθλητικές δραστηριότητες να μην αποτελούν πρόκληση. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τη συνολική ευημερία των πελατών μας καθώς και να μειώσουμε τυχόν παράγοντες κινδύνου που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω τραυματισμούς.

Διεθνείς έρευνες σε συνδυασμό με επαγγελματικές εμπειρίες του παρελθόντος έχουν δείξει ότι η θεραπευτική άσκηση και αποκατάσταση βοήθησε πολλούς ανθρώπους να ανακτήσουν το νωτιαίο, το γόνατο, το ισχίο, τον ώμο και οποιαδήποτε άλλη μορφή μυοσκελετικού προβλήματος. Η φυσιοθεραπεία ασχολείται επίσης με μια ποικιλία της μετεγχειρητικής αποκατάστασης, η οποία γίνεται σε πλήρη συνεργασία με τον υπεύθυνο χειρούργο ιατρό του ασθενή.

 

Member Login

×